رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:

احسان خاندوزی با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد و رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: «با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش‌بینی سال بعد این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.» وی افزود: «همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را داریم که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متناوب است اما متوسط آن همان ۲۰ درصد خواهد بود.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:
حداقل حقوق ۷ میلیون تومان؛ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:
حداقل حقوق ۷ میلیون تومان؛ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:
حداقل حقوق ۷ میلیون تومان؛ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:
حداقل حقوق ۷ میلیون تومان؛ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:
حداقل حقوق ۷ میلیون تومان؛ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:
حداقل حقوق ۷ میلیون تومان؛ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:
حداقل حقوق ۷ میلیون تومان؛ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:
حداقل حقوق ۷ میلیون تومان؛ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:
حداقل حقوق ۷ میلیون تومان؛ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:
حداقل حقوق ۷ میلیون تومان؛ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

وزیر اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد:
حداقل حقوق ۷ میلیون تومان؛ متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com