رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
تهمینه حدادی

تهمینه حدادی

روزنامه‌نگار

 

ابراهیم شیخ معتقد است همسوسازی فردی و سازمانی سبب ارتقاء نقش منابع انسانی به سطح استراتژیک می‌شود.

به گزارش اچ. آر مدیا، ابراهیم شیخ عنوان کرد:«همسوسازی اهداف فردی و سازمانی منجر به بهره‌وری و تعهد و تعلق خاطر بیشتر می‌شود. بنابراین این اقدام تقریبا پوشش‌دهنده همه اهداف منابع انسانی است.»

وی افزود:«از نخستین اقدامات مدیریت کلاسیک و علمی در دهه ۲۰ میالدی به راهبری تیلور با پرداخت برمبنای قطعه کاری

بوده است.  از آن زمان تاکنون روش‌های گوناگونی جهت همسوسازی به‌کارگرفته شده است، لکن تعداد اندکی با نتایج مثبت

مستمر و ماندگار مواجه بوده است.»

وی درباره منافع و مزایای همسوسازی اهداف عنوان کرد:«انگیزه بیشتر نیروی انسانی در دستیابی به اهداف سازمانی، تعهد و تعلق خاطر بیشتر منابع انسانی در دستیابی به نتایج سازمانی، کسب بهره وری بالاتر برخی از مزایای همسوسازی هستند.»

رییس هیات مدیره مجتمع صنعتی کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران، اعطای سهام و مالکیت، جبران خدمات براساس عملکرد ملموس و تولید، پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد را برخی از راهکارهای همسوسازی اهداف خواند و گفت در همین راستا مفاهیم و مدل‌هایی برای برنامه‌ریزی وجود دارد.

وی در ادامه به مفاهیم و مدل‌های برنامه‌ریزی توسعه فردی اشاره داشت:«مفاهیم و مدل‌های برنامه‌ریزی توسعه فردی به برنامه‌ای گفته می‌شود که فرد برای کسب اهداف سازمانی خود از منابع یادگیری جهت توسعه فردی خود با حمایت سازمان بهره‌مند می‌شود. جزء رویکردهایی است که در آستانه سال ۲۰۰۰ و پس از آن در سازمان‌ها طرح و توسعه یافته است. همچنین  رویکرد محوری این نوع یادگیری مبتنی بر استفاده از ترکیبی از روش‌های یادگیری (رسمی، غیر رسمی و مبتنی برفناوری) است.»

معاون اسبق توسعه منابع انسانی شهرداری تهران افزود:«در این نوع توسعه نقش‌های بازیگران متنوع و گوناگون دیده می‌شود، به‌ویژه آنکه مدیر مستقیم فرد بیشترین نقش را جهت راهبری برنامه توسعه فردی ایفاء می‌کند.»

شیخ  بازیگران برنامه توسعه فردی را مدیر مستقیم فرد، فرد، مربی و منتور، حوزه توسعه منابع انسانی و مدیرعامل و هیات مدیره

خواند و در ادامه به نتایج سازمانی و فردی اجرای برنامه توسعه فردی اشاره داشت.

او گفت:« تقویت روحیه یادگیرندگی و دوری از رخوت و ناامیدی، امکان‌پذیرتر کردن جانشین پروری و گردش شغلی، ارتقاء فرهنگ یادگیرندگی سازمانی، بهبود روابط انسانی،  حس تعلق و تعهد و افتخار سازمانی،  تقویت ارتباط میان مدیران و کارکنان،  معنابخشی به کار و سازمان‌، ارزش آفرینی سازمانی و  توسعه توانایی‌های منابع انسانی  را می‌توان از نتایج اجرای برنامه توسعه فردی دانست.»

وی در انتهای سخنان خود بر توجه هرچه بیشتر به این همسوسازی  تاکید کرد:«همواره موضوع همسوسازی اهداف فردی و سازمانی از اهمیت ویژه‌ای در سطح مدیریت ارشد سازمان‌ها برخوردار بوده است. توجه به این موضوع می‌تواند از زمینه‌های ارتقاء نقش منابع انسانی به سطح استراتژیک باشد. اما باید گفت  پاره‌ای از برنامه‌های همسوسازی اهداف فردی و سازمانی به دلایلی نتوانسته آثار مثبت و مستمر و ماندگاری داشته باشد. با این حال  برنامه‌ریزی و اجرای برنامه توسعه فردی از مصادیق مورد توجه در همسوسازی است، که می‌تواند منجر به تعهد و تعلق و بهره‌وری بیشتر گردد و اجرای موفق این برنامه مستلزم تعهد مدیریت ارشد شرکت، تسهیل گری منابع انسانی، مسئولیت پذیری کلیه مدیران و تالش و پشتکار کارکنان است.»

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتقاء نقش منابع انسانی با همسوسازی فردی و سازمانی ممکن است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ارتقاء نقش منابع انسانی با همسوسازی فردی و سازمانی ممکن است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ارتقاء نقش منابع انسانی با همسوسازی فردی و سازمانی ممکن است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ارتقاء نقش منابع انسانی با همسوسازی فردی و سازمانی ممکن است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ارتقاء نقش منابع انسانی با همسوسازی فردی و سازمانی ممکن است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ارتقاء نقش منابع انسانی با همسوسازی فردی و سازمانی ممکن است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ارتقاء نقش منابع انسانی با همسوسازی فردی و سازمانی ممکن است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ارتقاء نقش منابع انسانی با همسوسازی فردی و سازمانی ممکن است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ارتقاء نقش منابع انسانی با همسوسازی فردی و سازمانی ممکن است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ارتقاء نقش منابع انسانی با همسوسازی فردی و سازمانی ممکن است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

ارتقاء نقش منابع انسانی با همسوسازی فردی و سازمانی ممکن است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com