رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
مدرس: مصطفی رزاقی کاشانی
تاریخ: 6، 7 و 8 شهریور
ساعت: 14 الی 18
تعداد جلسات: 3
آموزش منابع انسانی دیجیتال
6، 7 و 8 شهریور
این دوره به‌صورت «آنلاین» برگزار می‌شود