رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
تاریخ: شروع از 18 شهریور
بوت کمپ منابع انسانی سرآمد
شروع از 18 شهریور
این دوره به‌صورت «حضوری» برگزار می‌شود