رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
مدرس: جبار باباشاهی
تاریخ: 9 آذر
ساعت: 8 الی 14
تعداد جلسات: 1
دوره آموزشی تجزیه‌و‌تحلیل مشاغل
9 آذر
این دوره به‌صورت «حضوری» برگزار می‌شود