رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
مدرس: زهرا واحد
تاریخ: ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۴۰۲
تعداد جلسات: دو جلسه
مقدمه‌ای بر تفکر طراحی
۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۴۰۲
این دوره به‌صورت «حضوری» برگزار می‌شود