رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
این دوره به‌صورت «آنلاین» برگزار می‌شود

سرفصل‌های وبینار:

  • چرا توسعه فردی و سازمانی دغدغه مدیران حرفه‌ای است؟
  • چگونه توسعه اعضای تیم به رشد و توسعه سازمان کمک می‌کند؟
  • مدیران سازمان‌های مطرح داخلی و خارجی چگونه برای توسعه فردی خود و اعضای سازمان برنامه‌ریزی می‌کنند؟
مدرس: گروه سخنرانان
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
ساعت: ۲۰ تا ۲۲
تعداد جلسات: یک جلسه
وبینار «تجربیات زیسته از زبان مدیران حرفه‌ای»
۱۴ بهمن ۱۴۰۲
این دوره به‌صورت «آنلاین» برگزار می‌شود