رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
مدرس: شهرلم کریمی
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
تعداد جلسات: یک جلسه
وبینار «تصمیم‌گیری در منابع انسانی»
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
این دوره به‌صورت «آنلاین» برگزار می‌شود