رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
مدرس: صادق حیدری
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
ساعت: ۱۵ تا ۱۶
تعداد جلسات: یک جلسه
وبینار «مدیریت استعداد»
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
این دوره به‌صورت «آنلاین» برگزار می‌شود