رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

افزایش ۱۴۱ درصدی مهاجران ایرانی در یک‌سال

قبلی
بعدی
مدرس: دکتر رضا حسان – عضو هیأت علمی پژوهشگاه ایرانداک
تاریخ: شنبه 19 اسفند 1402
مکان: ایران – تهران
تعداد جلسات: یک جلسه
کارگاه تفکر طراحی انسان‌محور
کارگاه تفکر طراحی انسان‌محور
شنبه 19 اسفند 1402
این دوره به‌صورت «حضوری» برگزار می‌شود