رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
یک فعال کارگری:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
حسین حبیبی گفت: اما آن‌هایی که داروگر را به این روز انداخته‌اند، از همه‌ی حقوق برخوردارند و مجازات در کار نیست، یعنی ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود!

ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با الزامات «کار شایسته» که از توصیه‌های اصلی سازمان بین‌المللی کار است، گفت: کار شایسته چهار ویژگی اصلی دارد، اول آزادی، دوم برابری، سوم امنیت شغلی و اجتماعی و چهارم حفظ کرامت انسانی.

او افزود: کار شایسته به این معنی است که همه افراد بتوانند به شغلی دسترسی داشته که درآمد منصفانه، جایگاه اجتماعی، برابری فرصت و امنیت را برای آن‌ها و خانواده‌شان فراهم کند. کار شایسته یعنی افزایش شانس به دست آوردن شغل مولد با دستمزد عادلانه در شرایط قابل قبول و آزاد.

حبیبی حقوق بنیادین کار شامل حق تعیین سرنوشت، حق رویه قضایی عادلانه، حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی اجتماع و انجمن شامل تجمع و حق داشتنِ تشکل و امنیت تشکل را از ارکان اصلی «کار شایسته» برشمرد.

او مثال می‌زند: شرکت داروگر با ۹۵ سال قدمت قابل قبول، غزل خداحافظی را می‌خواند تا تراژدی غم انگیز آواره شدن کارگران بار دیگر تکرار شود؛ کارگران قربانی و نمایندگان شورای اسلامی کار محکوم به اخراج می‌شوند به اتهام اینکه چرا و بر چه اساسی پیگیر مطالبات کارگری و حقوق بیت‌المال شده‌اند!

به گفته وی، وقتی نمایندگان کارگری به جرم پیگیری حقوق اخراج می‌شوند، اما آن‌هایی که داروگر را به این روز انداخته‌اند، از همه‌ی حقوق برخوردارند و مجازات در کار نیست، یعنی ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود!

حبیبی در پایان گفت: وظیفه اعضای شورای شرکت داروگر، اطلاع رسانی و مطالبه گری و پیگیری مطالبات کارگران است، پس تکلیف خودرا انجام داده‌اند؛ آن‌ها نباید اخراج شوند؛ اما اخراج می‌کنند تا کارگران حامی نداشته باشند؛ درواقع با اخراج اعضای شورای داروگر می‌خواهند مانع انجام وظیفه صنفی‌شان شوند، درآن صورت وفق ماده ۱۷۸ قانون کار باید مالک و مدیریت امثال شرکت داروگر را به دادگاه جهت مجازات معرفی کرد.

انتهای پیام/

یک فعال کارگری:
ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

یک فعال کارگری:
ابتدایی‌ترین اصول کار شایسته رعایت نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com