رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
محجوب تاکید کرد: ما سبد حداقل معیشتی یک خانوار را محاسبه کردیم که مزد باید در واحدها براین اساس پرداخت شود تا حداقل بهره‌وری و حفظ نیروی انسانی محقق شود.

اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست انجمن صنفی مدیران منابع انسانی  با حضور اعضای این تشکل و علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) به مناسبت روز ملی منابع انسانی ظهر امروز در محل مجتمع فنی تهران برگزار شد.

در این نشست علیرضا محجوب با بیان اینکه «هدف مدیران اداری و منابع انسانی بهره‌وری بیشتر و مولدسازی نیروی کار است» گفت: برای این هدف دو روش وجود دارد. یک روش بحث مدیریت با فشار به نیروی انسانی تیلوری است که منسوخ شده و دیگری بحث «کار شایسته» است که در سازمان جهانی کار است که البته ما به آن نقدهایی داریم اما روش بهینه‌تری است. 

وی افزود: اساس کار شایسته سه جانبه‌گرایی و رعایت مقاوله‌نامه های سازمان جهانی کار درخصوص آزادی تشکل‌ها و حق برخورداری از تشکل در واحد است. براین اساس اگر مجلس این مقا‌وله‌نامه‌ها که در دستور کار است را تصویب کند، دیگر افراد نه تنها می‌توانند در داخل از مقابله با تشکیل تشکل‌های کارگری جلوگیری کنند، بلکه می‌توانند در سطح جهانی از متخلف شکایت کنند.

محجوب با اشاره به اینکه در مذاکرات سه جانبه فقط در شورای عالی کار نیست، گفت: باید برای مقابله با بحران نیروی انسانی مذاکره سه جانبه درون واحد با حضور نمایندگان نیروی انسانی انجام شود. 

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به این مطلب که اگر مدیری به اکوسیستم بهره‌وری توجه کند، پیشرو خواهد بود، افزود:  ما اکنون با بحران منابع انسانی مواجه هستیم که بخشی از آن به خاطر مزد است. براساس هرم سنی ما شاهد کوچک شدن جمعیت فعال این هرم هستیم که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این را تایید می‌کند.

وی با اشاره به بحث اهمیت مزد اظهار کرد: مزد و حقوق بحث پراهمیتی در منابع انسانی و حفظ آن است. وقتی یک نیروی کار متخصص با اسنپ ۱۷ میلیون تومان درآمد خالص بدست می‌آورد و اگر واحدها بحث مزد خود را اصلاح نکنند با کاهش منابع انسانی و خالی شدن واحدها مواجه خواهیم شد.

محجوب تاکید کرد: ما سبد حداقل معیشتی یک خانوار را محاسبه کردیم که مزد باید در واحدها براین اساس پرداخت شود تا حداقل بهره‌وری و حفظ نیروی انسانی محقق شود.

انتهای پیام/

دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز ملی منابع انسانی:
اساس کار شایسته؛ سه جانبه گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com