رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
شورای عالی کار با حضور وزیر کار، وزیر صمت و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی، پس‌ از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد.

گرافیک: مهدی برازنده

اینفوگرافیک/ کارگران سال بعد چقدر حقوق می‎گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک/ کارگران سال بعد چقدر حقوق می‎گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک/ کارگران سال بعد چقدر حقوق می‎گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک/ کارگران سال بعد چقدر حقوق می‎گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک/ کارگران سال بعد چقدر حقوق می‎گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک/ کارگران سال بعد چقدر حقوق می‎گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک/ کارگران سال بعد چقدر حقوق می‎گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک/ کارگران سال بعد چقدر حقوق می‎گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک/ کارگران سال بعد چقدر حقوق می‎گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اینفوگرافیک/ کارگران سال بعد چقدر حقوق می‎گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اینفوگرافیک/ کارگران سال بعد چقدر حقوق می‎گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com