رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
با اجرای طرح ملّی تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی از ۹ اسفند‌ماه سال گذشته، بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع مشمول در این طرح شرکت و نسبت به ثبت اطلاعات شغلی در سامانه اقدام کردند.

تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت

به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال تمدید شد.

طبق اطلاعیه این معاونت، با اجرای طرح ملّی تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی از ۹ اسفند‌ماه سال گذشته، بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع مشمول در این طرح شرکت و نسبت به ثبت اطلاعات شغلی در سامانه اقدام کردند.

در این اطلاعیه آمده است با در نظر گرفتن اتمام زمان نوبت‌دهی به اتباع متقاضی شرکت در طرح و با توجه به استقبال و مشارکت حداکثری اتباع خارجی مذکور، مرحله نوبت‌دهی تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در ۱۵ استان کشور تمدید شد.

طبق اطلاعیه مذکور، افراد مشمول این طرح ملّی، مردان ۱۸ تا ۶۰ سال هستند که با اجرای طرح، اتباع افغانستانی که در سن کار هستند.

 

انتهای پیام/

تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

تمدید طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی در ایران/ شرکت بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اتباع در طرح تعیین وضعیت
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com