رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
در نشست اخیر شورای عالی کار مقرر شد تا کمیته‌ تدوین آیین نامه نحوه حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تشکیل و گزارشی از خروجی معافیت‌های اعمال شده درخصوص خدام و کارکنان بقاع متبرکه ارائه شود.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح جزییات نشست شورای عالی کار اظهار کرد: در این جلسه بحث تمدید آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها و تکایا از شمول موادی از قانون کار در دستور قرار گرفت و مقرر شد تا کارشناس مطلع از اداره اوقات در نشست بعدی شورای عالی کار که شنبه آخر ماه خرداد است، حضور یابد و گزارشی از خروجی معافیت‌هایی که تاکنون اعمال شده ارائه دهد.

وی افزود: این آیین‌نامه به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید که به موجب آن خدام و کارکنان بقاع متبرکه دارای پنج نفر نیروی انسانی شاغل از شمول برخی از مواد قانون کار به مدت پنج سال معاف شوند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: موضوع بعد نحوه حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بود که قرار شد آیین نامه آن در جلسات کارشناسی توسط نمایندگان حاضر در شورا بحث و بررسی و کمیته‌ای در خصوص تدوین آیین‌نامه تشکیل شود.

ابوی درباره مباحث حاشیه‌ای نظیر پرداخت حق عائله‌مندی و مزد منطقه‌ای گفت: در خصوص حقوق و دستمزد، بیمه و درمان، حق عائله مندی و مزد منطقه‌ای هیچ بحثی به میان نیامد و مباحث پیشنهادی به جلسه آینده شورای عالی کار موکول شد.

انتهای پیام

جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

جزئیات برگزاری نشست شورای عالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com