رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در دومین جلسه کمیته تخصصی مزد هم سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشد.

به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا تاجیک در مورد دومین جلسه کمیته تخصصی مزد اظهار کرد: دومین جلسه کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار در روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن برگزار شد، اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده است.

وی افزود: براساس تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید براساس محاسبه هزینه زندگی یک خانوار کارگری براساس اقلام مهم خوراکی و غیر خوراکی و بعد خانوار و همچنین نرخ تورم تعیین شود.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این جلسه آمارهایی از سوی مراجع رسمی از نظر میانگین جمعیت خانوار کارگری و اطلاعات اقلام خوراکی و غیر خوراکی با حضور نماینده معاونت رفاه وزارت کار، انستیتو تغذیه ایران، مرکز آمار و نماینده اقتصاد برگزار شد تا اطلاعات مربوط به تعیین سبد معیشت خانوار ارائه شود، اما سبد معیشت خانوار در این جلسه هم تعیین نشد.

تاجیک همچنین یادآور شد: طبق گزارش نماینده انستیتو تغذیه آماری از میزان نیاز کالری خانوار کارگری ارائه شد و همچنین نماینده معاونت رفاه وزارت کار هم اطلاعاتی از بعد خانوار به اندازه‌گیری هزینه اقلام خوراکی و غیر خوراکی ارائه کرد. نماینده مرکز آمار هم اطلاعاتی از خانوار کارگری و بعد خانوار ارائه کرد و چون این جلسه کارشناسی است، باید بررسی لازم توسط شرکای اجتماعی انجام شود تا به یک سبد معیشت میانگین برای خانوار کارگری برسیم.

وی افزود: روز گذشته دومین جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برگزار شد و هفته آینده سه‌شنبه هم جلسه بعدی برگزار می‌شود. در این جلسات میانگین بعد خانوار کارگری در مناطق شهری و روستایی از سوی مراجع رسمی به صورت مکتوب گزارش می‌شود و محاسبه میزان حداقل دستمزد کارگران براساس این مؤلفه‌ها در شورای عالی کار تعیین خواهد شد.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار ، سال گذشته بعد خانوار کارگری ۳.۳ نفر در نظر گرفته شد که احتمالاً امسال این رقم به  ۳.۶ نفر افزایش یابد.

تاجیک در مورد هزینه مسکن در سبد معیشت کارگری اظهار کرد: هزینه مسکن جزو اقلام خوراکی می‌شود و در سبد معیشت خانوار کارگری محاسبه نمی‌شود.

وی در مورد تعداد کارگران بیمه شده در کشور عنوان کرد: ۱۴ میلیون نفر کل جمعیت بیمه شده با احتساب بازنشستگان است و به نظرم بیش از ۱۱ میلیون نفر بیمه شده کارگر در کشور وجود دارد. البته این اطلاعات تعداد کارگر به جلسه کمیته مزد ربطی ندارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد بحث مزد منطقه‌ای گفت: یک بحث کارشناسی در جلسات قبل توسط مؤسسه پژوهش‌های تأمین اجتماعی ارائه شد که مقرر شد، این گزارش اصلاح شود. اصلاحات در آن انجام شده و نتیجه آن ارائه خواهد شد.

تاجیک در مورد اینکه تا چه تعداد جلسات کمیته مزد برای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری شکل می‌گیرد، بیان کرد: بالاخره مباحث کارشناسی مطرح می‌شود و به نظر من طی حداکثر دو جلسه آینده به یک سبد معیشت معقول می‌رسیم. اطلاعات مربوط  آن را شرکای اجتماعی ارائه می‌کنند و تغییر سبد معیشت نسبت به سال گذشته را بررسی می‌کنیم و امیدوارم اوایل اسفندماه جمع‌بندی جلسه کمیته مزد به جلسه اصلی شورای عالی کار ارائه شود.

وی در مورد شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران عنوان کرد: براساس دو معیار این حداقل مزد مشخص می‌شود که یکی براساس سبد معیشت خانوار کارگری یا هزینه زندگی یک کارگر معمولی که قانون‌گذار گفته است که این هزینه زندگی با نگاه به تورم باشم و در تبصره ۲ قانون کار الزام شده است که حداقل مزد کارگر باید بتواند هزینه زندگی خانوار کارگر را پوشش دهد که هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: در جلسه کمیته تخصصی مزد هم نمایندگان کارگر، هم نمایندگان کارفرما و هم نماینده مؤسسه کار و تأمین ا جتماعی، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، وزارت اقتصاد و انستیتو تغذیه ایران برای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری حضور دارند.

حداقل دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین می شود؟ | سرنوشت سبد معیشت کارگران در دومین نشست کمیته تخصصی مزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حداقل دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین می شود؟ | سرنوشت سبد معیشت کارگران در دومین نشست کمیته تخصصی مزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حداقل دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین می شود؟ | سرنوشت سبد معیشت کارگران در دومین نشست کمیته تخصصی مزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حداقل دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین می شود؟ | سرنوشت سبد معیشت کارگران در دومین نشست کمیته تخصصی مزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حداقل دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین می شود؟ | سرنوشت سبد معیشت کارگران در دومین نشست کمیته تخصصی مزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حداقل دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین می شود؟ | سرنوشت سبد معیشت کارگران در دومین نشست کمیته تخصصی مزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حداقل دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین می شود؟ | سرنوشت سبد معیشت کارگران در دومین نشست کمیته تخصصی مزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حداقل دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین می شود؟ | سرنوشت سبد معیشت کارگران در دومین نشست کمیته تخصصی مزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حداقل دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین می شود؟ | سرنوشت سبد معیشت کارگران در دومین نشست کمیته تخصصی مزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حداقل دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین می شود؟ | سرنوشت سبد معیشت کارگران در دومین نشست کمیته تخصصی مزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

حداقل دستمزد کارگران بر چه اساسی تعیین می شود؟ | سرنوشت سبد معیشت کارگران در دومین نشست کمیته تخصصی مزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com