رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری ابلاغ شد.

به گزارش همشهری‌آنلاین، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، کارانه پزشکان و حقوق والدین شهدا را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

حقوق امسال کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد + جزئیات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com