رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
جلسه شورای عالی کار که از عصر دوشنبه شروع شده تا بامداد سه‌شنبه هم به نتیجه درباره افزایش دستمزد کارگران نرسیده است.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا جلسه شورای عالی کار که انتظار می‌رود جلسه نهایی تعیین دستمزد کارگران باشد همچنان ادامه دارد.

از اواخر دوشنبه شب عباس علی آبادی وزیر صمت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم به عنوان نمایندگان دولت به این جلسه پیوستند.

دو وزیر مهم دولت شبانه به جلسه شورای عالی کار پیوستند | افزایش دستمزد کارگران نهایی شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دو وزیر مهم دولت شبانه به جلسه شورای عالی کار پیوستند | افزایش دستمزد کارگران نهایی شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دو وزیر مهم دولت شبانه به جلسه شورای عالی کار پیوستند | افزایش دستمزد کارگران نهایی شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دو وزیر مهم دولت شبانه به جلسه شورای عالی کار پیوستند | افزایش دستمزد کارگران نهایی شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دو وزیر مهم دولت شبانه به جلسه شورای عالی کار پیوستند | افزایش دستمزد کارگران نهایی شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دو وزیر مهم دولت شبانه به جلسه شورای عالی کار پیوستند | افزایش دستمزد کارگران نهایی شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دو وزیر مهم دولت شبانه به جلسه شورای عالی کار پیوستند | افزایش دستمزد کارگران نهایی شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دو وزیر مهم دولت شبانه به جلسه شورای عالی کار پیوستند | افزایش دستمزد کارگران نهایی شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دو وزیر مهم دولت شبانه به جلسه شورای عالی کار پیوستند | افزایش دستمزد کارگران نهایی شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دو وزیر مهم دولت شبانه به جلسه شورای عالی کار پیوستند | افزایش دستمزد کارگران نهایی شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

دو وزیر مهم دولت شبانه به جلسه شورای عالی کار پیوستند | افزایش دستمزد کارگران نهایی شد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com