رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
عضو کمیسیون اجتناعی مجلس در خصوص طرح ساماندهی گفت: بخشی از ایراداتِ عنوان شده از سوی شورای نگهبان اصلاح شده است.

رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت  اوایل اسفند ماه سال گذشته بالاخره بعد از بیش از یک سال بحث و بررسی در مجلس  با 173 رأی موافق به تصویب رسید. این طرح همچنین فرودین ماه امسال در شورای نگهبان بررسی اما شورای نگهبان ایراداتی بر طرح وارد دانست و آن را برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند.

حسین گودرزی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در خصوص آخرین وضعیتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت و فرآیندِ رفع ایراداتِ مطرح شده به «ایلنا» گفت: بعد از اینکه شورای نگهبان ایرادات خود را نسبت به این طرح مطرح کرد و آن را به مجلس ارجاع داد، یک جلسه در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد و بخشی از ایراداتِ عنوان شده ازسوی شورای نگهبان اصلاح شد.

گودرزی گفت: بحث بر سرِ باقیِ اصلاحات هنوز ادامه دارد و در جلساتِ بعدیِ کمیسیون اجتماعی روی ایراداتِ مطرح شده کار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر زمان نیاز است تا تمام ایرادات برطرف شود، گفت: بستگی به تراکم برنامه‌های کمیسیون اجتماعی دارد.

انتهای پیام/

در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در گفت‌وگو با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
رفع ایراداتِ طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com