رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
حسن صادقی گفت: زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم و اول خود کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند.

زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، گردهمایی کارگران و بازنشستگان زن مناسبت هفته کارگر، امروز عصر در محل دفتر مرکزی خانه کارگر در تهران برگزار شد. 

در ادامه این گردهمایی حسن صادقی(رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: حذف و کمرنگ کردن نقش تشکل‌های کارگری بسیار خطرناک است و زنان در مقاومت در برابر این امر بسیار جدی است. زنان با توجه به نرخ مشارکت اقتصادی پایین خود یاید بیشتر مطالبه گر باشند و این مطالبه را باید در حضور در این مجامع نشان دهند. 

وی افزود: آنچه ما از اتحادیه زنان کارگر می‌خواهیم، گسیل داشتن زنان کارگر در حوزه مطالبه‌گری است و باید قوی‌تر عمل کنند. باید دید چه سیستمی اجازه اشتغال بیشتر به زنان را نمی‌دهد. 

صادقی ادامه داد: امروز زنان کارگر ما فاقد یک تشکل منسجم در حوزه مطالبه‌گری در حوزه کار و اشتغال هستند. سهم‌خواهی زنان در حوزه اشتغال مهم است زیرا نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند. 

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: اینکه برخی شرکت‌ها زنان بیشتر استخدام می‌شود این است که حرف‌شنوی، مسئولیت پذیری و آبروداری و دقت بیشتر زنان در کار است. زنان وقتی وظیفه‌ای دارند آن را با تمام وجود انجام می‌دهند. گزارش‌های کار دولت نهم و دهم نیز نشان می‌داد که در مشاغل دورکاری زنان بهره‌وری بیشتری دارند و این باعث شده که بخش اداری و تولیدی ما در استخدام زنان بیشتر سرمایه‌گذاری کند.

وی با اشاره روند افزایش اشتغال زنان و سطح تحصیل آنان، اظهار کرد: مجموعه زنان کارگر باید در چهارچوب اتحادیه زنان کارگر سازمان بیابند و برای حقوق بهتر مطالبه‌گری کنند. اینکه از ۲۹۰ نفر نماینده مجلس ایران تنها شامل ۱۰ زن است حال که ۴۷ درصد جمعیت کشور زن هستند و این به آن معناست که باید سهم زنان در مراکز تصمیم گیری و مجلس بسیار بیشتر از اکنون باشد. 

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: هژمونی و گسترش یافتن مطالبه‌گری درباره زنان کارگر باید از مجرای تشکل‌یابی و شرکت در مجامع عمومی اجتماعی دنبال شود و در حوزه سیاسی نیز زنان می‌توانند نشان دهند که مجدانه‌تر و پیگیرانه‌تر فعالیت می‌کنند. زنان به‌عنوان نیروی انسانی سازنده را باید به رسمیت بشناسیم و اول خود کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند.

انتهای پیام/

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
زنان را به‌عنوان نیروی انسانی سازنده باید به رسمیت بشناسیم/ کارگران زن باید مطالبه سهم خودشان را مطرح کنند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com