رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: ما به دنبال این هستیم که بحث سبد معیشت محاسبه و تعیین شود و سپس برای ورود به مزد در شورای عالی کار برویم.

به گزارش همشهری آنلاین، هادی ابوی با اشاره به جلسه روز گذشته وزیر با اعضای شورای عالی کار افزود: جلسه صرفا بحث دستمزد نبود و نمایندگان کارگران دغدغه های خود را بیان کردند,در این جلسه روسای تشکلات و نمایندگان کارگران حضور داشتند.

 وی با بیان اینکه وزیرکار مطالبات نمایندگان کارگران را شنوا بودند، گفت: یکی از درخواست های ما در جلسه روز گذشته تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بود و تأکید کردیم برای ورود به بحث دستمزد باید هزینه سبد معیشت محاسبه شود.

ابوی با بیان اینکه جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی اثر افزایش ۵۷ درصدی مزد را از بین برد گفت: متأسفانه یکی از مواردی که دغدغه این روزهای کارگران است بحث تغییر قیمت کالاها و افزایش هزینه سبد معیشت بعد از تعیین دستمزد سال گذشته بود. زمانی که هزینه سبد معیشت را محاسبه می کردیم برنج(هندی) به قیمت دولتی ۱۷۰هزار تومان بود ولی اکنون همان برنج به ۳۵۰هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت منجمد سال گذشته هر کیلو گوشت منجمد که به نرخ دولتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع شد، ۵۰هزار تومان بود و اکنون به بیش از ۱۵۰هزار تومان رسیده است. بنابراین هزینه سبد معیشت و به همان نسبت دستمزد را تحت تأثیرقرار می دهد. این مباحث را در جلسه امروز مطرح کردیم.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دیدگاه وزیرکار نسبت به سبد معیشت گفت: وزیر اعلام کردند که هزینه های سبد معیشت استخراج شود و تلویحاً‌ افزایش هزینه های زندگی را قبول کردند. از دیگر مباحث مطرح شده بحث تأخیر در محاسبه سبد هزینه ها و ورود به بحث دستمزد بود.به همین دلیل تأکید کردیم که شورای عالی کار تا پایان سال باید چندین جلسه پشت سر هم تشکیل شود تا بتوانیم به نتیجه قابل قبول دست یابیم.

وی جلسه روز گذشته را مثبت خواند و بیان کرد: کارگران چشم امیدشان به دولت است امیدواریم با همراهی دولت و کارفرمایان بتوانیم دستمزدی را تعیین کنیم که کفاف هزینه های زندگی کارگران را بدهد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از تشکیل جسله شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت:  ما به دنبال این هستیم که هزینه سبد معیشت محاسبه شود و سپس برای ورود به دستمزد اقدام کنیم.

از آنجایی که وزیرکار تأکید بسیاری بر برگزاری جلسات مزدی به صورت مستمر تا پایان سال داشتند, بعید می دانم که تعیین مزد به سال آینده موکول شود.

سرنوشت جلسه مزدی شورای عالی کار | محاسبه رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری ؛ وزیر کار قبول کرد …
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت جلسه مزدی شورای عالی کار | محاسبه رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری ؛ وزیر کار قبول کرد …
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت جلسه مزدی شورای عالی کار | محاسبه رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری ؛ وزیر کار قبول کرد …
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت جلسه مزدی شورای عالی کار | محاسبه رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری ؛ وزیر کار قبول کرد …
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت جلسه مزدی شورای عالی کار | محاسبه رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری ؛ وزیر کار قبول کرد …
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت جلسه مزدی شورای عالی کار | محاسبه رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری ؛ وزیر کار قبول کرد …
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت جلسه مزدی شورای عالی کار | محاسبه رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری ؛ وزیر کار قبول کرد …
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت جلسه مزدی شورای عالی کار | محاسبه رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری ؛ وزیر کار قبول کرد …
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت جلسه مزدی شورای عالی کار | محاسبه رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری ؛ وزیر کار قبول کرد …
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت جلسه مزدی شورای عالی کار | محاسبه رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری ؛ وزیر کار قبول کرد …
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

سرنوشت جلسه مزدی شورای عالی کار | محاسبه رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری ؛ وزیر کار قبول کرد …
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com