رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز ( دوشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و با پیشنهاد اصلاح کل تبصره بندالحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس اصلاح صورت گرفته در تبصره بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه، صرفا برای مشاغل حساس و خاص (با شرایط خاص نه دستگاه خاص)، از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی وجود دارد.

سقف دریافتی کارمندان به این شرط افزایش پیدا می کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف دریافتی کارمندان به این شرط افزایش پیدا می کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف دریافتی کارمندان به این شرط افزایش پیدا می کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف دریافتی کارمندان به این شرط افزایش پیدا می کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف دریافتی کارمندان به این شرط افزایش پیدا می کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف دریافتی کارمندان به این شرط افزایش پیدا می کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف دریافتی کارمندان به این شرط افزایش پیدا می کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف دریافتی کارمندان به این شرط افزایش پیدا می کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف دریافتی کارمندان به این شرط افزایش پیدا می کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سقف دریافتی کارمندان به این شرط افزایش پیدا می کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

سقف دریافتی کارمندان به این شرط افزایش پیدا می کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com