رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
علیرضا محجوب گفت: درباره مشاغل سخت و زیان آور که کارگران زن نباید کار کنند باید نظارت‌ها دقیق باشد. در شاخص‌ها حداکثر حمل بار مجاز برای حمل در کارگران مرد ۴۵ کیلوگرم و برای زنان کارگر ۲۲.۵ کیلوگرم است اما گاهی در مورد زنان در عمل فشار کاری گاهی بیشتر است.

سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، گردهمایی کارگران و بازنشستگان زن مناسبت هفته کارگر، امروز عصر در محل دفتر مرکزی خانه کارگر در تهران برگزار شد. 

در ابتدای این گردهمایی خانم وحدت (رئیس اتحادیه زنان کارگر) اظهار کرد: مشارکت کارگران اعم از زن و مرد در تشکل‌های کارگری باعث ایجاد دلگرمی برای آن فعالان کارگری‌ای است که در تشکل‌ها برای کارگران زمان می‌گذارند. 

وی با اشاره به اینکه کارگر بودن ارزشمند است و زنان کارگر از کارگر بودن خود نباید سرافکنده باشند بلکه باید افتخار کنند، اظهار کرد: ما زنان کارگر جدا از آنچه در زندگی شخصی خود از نظر مراقبت از فرزندان و خانه وظیفه خود می‌دانیم، باید بدانیم که در مورد پیگیری حقوق خود نیز وظیفه داریم. 

در  ادامه این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با تاکید بر مشکلات زنان کارگر، به بحث دستمزد ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: روز به روز ارزش پول ملی ما کاهش یافته است. آنچه خود دولتی‌ها روی سبد حداقل معیشت توافق کردند رقم ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که باز هم بسیار از این سبد در افزایش حداقل دستمزد عقب بود. 

وی‌ افزود: رهبر معظم انقلاب امسال در دیدار با کارگران گفتند که اعتراض کارگران در مسائل صنفی حق آنان است و این سخن ایشان اتمام حجت با دستگاه‌های ذی‌ربط است.

محجوب به اشاره بحث امنیت شغلی گفت: رای دیوان در دادنامه ۱۷۹ درباره کارهای دارای طبیعت دائمی به دلیل تعارض‌اش با روح قانون باید باطل شود. ما در همان زمان گفتیم که در بحث تبصره یک ماده هفت با رای دیوان درباره تبصره دوم همان ماده در تعارض است اما به هرحال دیوان طرف کارفرما را گرفت. اما ما باید تلاش کنیم که این رای باطل شود و از طریق قانونی این امر ممکن است. 

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: قرارداد موقت و نا امنی شغلی باید به حداقل ممکن برسد و دولت ملزم به همراهی در این حوزه است.

وی با اشاره به مسایل کارگران زن تصریح کرد: درباره مشاغل سخت و زیان آور که کارگران زن نباید کار کنند باید نظارت‌ها دقیق باشد. در شاخص‌ها حداکثر حمل بار مجاز برای حمل در کارگران مرد ۴۵ کیلوگرم و برای زنان کارگر ۲۲.۵ کیلوگرم است اما گاهی در مورد زنان در عمل فشار کاری گاهی بیشتر است. این مشکل درباره مرخصی زنان کارگر نیز صادق است که در عمل در بسیاری از کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود.

محجوب با اشاره به اینکه اکثریت کرسی تحصیل دانشگاهی در دست زنان است و این به معنای آن است که علیرغم تخصص بیشتر زنان در امور مدیریت و کنترل امور بسیار بیشتر در اختیار مردان است.

نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: این بحث که مدیریت زنان در امور باید بیشتر باشد یک شعار نیست بلکه مبتنی بر واقعیت است و مدیریت ما بسیار مردانه است و بسیاری از استعدادهای مدیریتی که زن هستند، در موقعیتی که باید باشند، بکارگیری نمی‌شوند. تاریخ ایران نباید تاریخ مذکر باشد و تاریخ باید طوری نوشته شود که نقش اجتماعی زنان دیده شود.

انتهای پیام/

دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

دبیرکل خانه کارگر در مراسم زنان کارگر:
سهم مدیریتی زنان در امور داده نشده است/ در مشاغل سخت و زیان آور و مرخصی زایمان زنان قانون اجرا نمی‌شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com