رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
دبیر کل خانه کارگر گفت: در جشنواره نشان خدمت به قانون کار گفت: ما در موضع‌گیری خود بر سر مزد کارگران و بازنشستگان محکم ایستاده‌ایم. از کارگران و بازنشستگان می‌خواهیم در روز کارگر که روز همه‌ی ماست حضور داشته باشند.

علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، در جشنواره نشان خدمت به قانون کار گفت: ما در موضع‌گیری خود بر سر مزد کارگران و بازنشستگان محکم ایستاده‌ایم. از کارگران و بازنشستگان می‌خواهیم در روز کارگر که روز همه‌ی ماست حضور داشته باشند. 

وی ادامه داد: حقوقی که تعیین می‌شود، اگر نمی‌تواند کارگران و بازنشستگان را خوشحال کند، حداقل باید بتواند بخشی از درد آن‌ها را جبران کند. تلاش می‌کنیم هم ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی پرداخت شود و هم مصوبه‌ی مزدی کارگران در حدی باشد که بتواند بخشی از مشکلات را حل کند. 

محجوب گفت: تجربه نشان داده سکوتِ ما به معنای رضایت تلقی می‌شود به همین دلیل امسال در مورد حقوق ساکت نمی‌نشینیم. البته سال گذشته مصوبه‌ی مزدی نسبتا خوب بود اما باز هم نتوانست رضایتِ ما را به طور کامل برآورده کند. حقوق سال گذشته تنها توانست تورم سال قبل خود را تامین کند، مصوبه‌ی امسال اما نصف تورم سال قبل و تورم سال جدید را پوشش نمی‌دهد. 

دبیر کل خانه کارگر در پایان از کارگران و بازنشستگان خواست تا برای شکایت از مصوبه‌ی مزدی پشت خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بایستند.

انتهای پیام/

در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در جشنواره نشان خدمت به قانون کار مطرح شد؛
علیرضا محجوب: برای شکایت از مصوبه‌ی مزد پشت خانه کارگر بایستید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com