رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: آیا به عنوان یک مدیر زمانی که در تعطیلات هستید برای قطع ارتباط با محل کار مشکل دارید و نمی‌توانید به طور کامل ارتباط را قطع کنید؟ نشریه هاروارد بیزنس ری‌ویو پنج کار را پیشنهاد کرده است که باید از قبل انجام دهید تا بتوانید از تعطیلات گرانبهای خود محافظت کنید.

یک طرح ارائه کنید. نوشته‌ای تهیه کنید که نشان دهد کار شما چگونه انجام خواهد شد. مسئول شرایط اضطراری برای هر مشکلی که ممکن است در غیاب شما ایجاد شود چه کسی است؟ چه کسی پروژه‌های در حال انجام را مدیریت خواهد کرد؟

تقویم کاری خود را ببندید به این ترتیب، مدیر، همکاران و مشتریان شما هر زمان که بخواهند برای شما دعوت شرکت در یک جلسه بفرستند، به یاد می‌آورند که شما خارج از دفتر  هستید.

برای جلسات دائمی هم پیش آگهی عدم حضور خود را ارسال کنید. فقط جلسات فوری را در تعطیلات خود لغو نکنید. ایمیل‌هایی بفرستید تا افرادی که جلسات دایمی را اداره می‌کنند متوجه شوند که آنجا نخواهید بود—و بپرسید که آیا قبل از عزیمت شما چیزی از شما می‌خواهند یا خیر.

پیام عدم حضور خود را بهینه کنید. بیان کنید که تا زمانی که بر می‌گردید در دسترس نخواهید بود. این می‌تواند شامل شماره تماس داخلی یکی از همکاران برای موارد اضطراری باشد و تعیین کسی که سایر پرسش‌های مهم اما غیرفوری را رسیدگی می‌کند.

یک یادآوری نهایی هم ارسال کنید. هفته قبل از تعطیلاتتان، زمان رفتن به تعطیلات و تاریخ بازگشتتان را به همه همکارانی که با آن‌ها در ارتباط هستید، یادآوری کنید.

منبع: HBR

نویسنده: مارلو لاینز

مترجم: شادی آذری حمیدیان

قبل از رفتن به تعطیلات، مرزها را تعیین کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از رفتن به تعطیلات، مرزها را تعیین کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از رفتن به تعطیلات، مرزها را تعیین کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از رفتن به تعطیلات، مرزها را تعیین کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از رفتن به تعطیلات، مرزها را تعیین کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از رفتن به تعطیلات، مرزها را تعیین کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از رفتن به تعطیلات، مرزها را تعیین کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از رفتن به تعطیلات، مرزها را تعیین کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از رفتن به تعطیلات، مرزها را تعیین کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از رفتن به تعطیلات، مرزها را تعیین کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

قبل از رفتن به تعطیلات، مرزها را تعیین کنید
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com