رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
سرمدی واله گفت: بیرون از مجلس مردم فکر می‌کنند نمایندگان خبر از اوضاع اسف‌بار مسکن ندارند!

"مالیات بر خانه‌های خالی" و "مالیات بر عایدی سرمایه"؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با "بحران مسکن"

به گزارش ایلنا، کیومرث سرمدی واله (نماینده  مردم اسدآباد در مجلس و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی) در واکنش به انتقادها به وضعیت افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در توئیتر خود نوشت:

“بیرون از مجلس مردم فکر می‌کنند نمایندگان خبر از اوضاع اسف‌بار مسکن ندارند! اجرای درست “مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه” می‌تواند تا حد زیادی آشفته بازار مسکن را سامان دهد.”

 

انتهای پیام/

هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
“مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه”؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با “بحران مسکن”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
“مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه”؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با “بحران مسکن”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
“مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه”؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با “بحران مسکن”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
“مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه”؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با “بحران مسکن”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
“مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه”؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با “بحران مسکن”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
“مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه”؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با “بحران مسکن”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
“مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه”؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با “بحران مسکن”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
“مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه”؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با “بحران مسکن”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
“مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه”؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با “بحران مسکن”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
“مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه”؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با “بحران مسکن”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
“مالیات بر خانه‌های خالی” و “مالیات بر عایدی سرمایه”؛ راه‌حل مجلس برای مقابله با “بحران مسکن”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com