رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
(وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ پس از اقامه نماز ظهر و عصر با حضور در میز ارتباطات مردمی مستقر در ستاد مرکزی این وزارتخانه کار با مردم ملاقات خواهد کرد.

ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر

به گزارش ایلنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساعت ۱۲/۳۰ روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ با مردم دیدار و گفتگو خواهد کرد.

سیدصولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ پس از اقامه نماز ظهر و عصر با حضور در میز ارتباطات مردمی مستقر در ستاد مرکزی این وزارتخانه، (واقع در خیابان آزادی نرسیده به بهبودی طبقه همکف) با مردم ملاقات خواهد کرد.

 

انتهای پیام/

ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

ملاقات مردمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از امروز ظهر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com