رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
به گفته داود منظور، مبلغ سه میلیون تومان به صورت علی الحساب به هر یک از ۲/۶ میلیون بازنشسته صندوق های لشگری و کشوری و ۴/۲ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در مجموع با ۲۰ ه.م.ت اعتبار پرداخت شد.

 داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صفحه شخصی خود اعلام نمود: در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت آیین نامه اجرایی ‎متناسب سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسید و مبلغ سه میلیون تومان به صورت علی الحساب به هر یک از ۲/۶ میلیون بازنشسته صندوق های لشگری و کشوری و ۴/۲ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در مجموع با ۲۰ ه.م.ت اعتبار پرداخت شد.

واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته

انتهای پیام

واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

واریز ۳ میلیون تومان به حساب ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com