رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

وقتی همه خواب بودند!

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: وقتی خسته هستیم یا استرس داریم، مغز ما می‌خواهد انرژی ذهنی را ذخیره کند و از چیزهایی که باعث ناراحتی ما می‌شود اجتناب کند. پس چگونه می‌توانید کارها را انجام دهید، به خصوص کارهای چالش برانگیز، وقتی خسته هستید و ذهنتان به شما می‌گوید ارزش تلاش کردن را ندارد؟ سعی کنید درک خود از کار را با استفاده از ابزاری به نام «ارزیابی مجدد» تغییر دهید. برای مثال، ممکن است به خود بگویید: «وقتی این فرآیند جدید را روی کاغذ بیاورم، احساس بهتری خواهم داشت»، نه اینکه مکرراً فکر کنید، «من نمی‌خواهم این کار را انجام دهم». همچنین فواید طولانی مدت انجام کار را به خود یادآوری کنید. به عنوان مثال، ممکن است در نظر بگیرید: “آیا می‌خواهم یک ابزار مدیریت پروژه جدید را آزمایش کنم که ممکن است کارایی تیم من را افزایش دهد، یا می‌خواهم به همان فرآیند موجود که هیچ یک از ما نسبت به آن احساس خوبی نداریم، ادامه دهم؟” این باعث می‌شود مسیر آسان‌تر، جذابیت کمتری داشته باشد. با تنظیم مجدد این کار سخت و فکر کردن به انگیزه‌تان، به احتمال زیاد از غریزه خود برای اجتناب عبور می‌کنید و خود را متقاعد می‌کنید که فقط آن را انجام دهید.

منبع: HBR

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چطور ذهن خود را به انجام کاری که از آن فرار می‌کنیم، متقاعد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چطور ذهن خود را به انجام کاری که از آن فرار می‌کنیم، متقاعد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چطور ذهن خود را به انجام کاری که از آن فرار می‌کنیم، متقاعد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چطور ذهن خود را به انجام کاری که از آن فرار می‌کنیم، متقاعد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چطور ذهن خود را به انجام کاری که از آن فرار می‌کنیم، متقاعد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چطور ذهن خود را به انجام کاری که از آن فرار می‌کنیم، متقاعد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چطور ذهن خود را به انجام کاری که از آن فرار می‌کنیم، متقاعد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چطور ذهن خود را به انجام کاری که از آن فرار می‌کنیم، متقاعد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چطور ذهن خود را به انجام کاری که از آن فرار می‌کنیم، متقاعد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چطور ذهن خود را به انجام کاری که از آن فرار می‌کنیم، متقاعد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چطور ذهن خود را به انجام کاری که از آن فرار می‌کنیم، متقاعد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com