رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: بسیاری از تیم‌ها از «اینرسی شدید» رنج می‌برند: تمایل به جستجوی راحتی در همان روش‌های سابق انجام کارها، حتی زمانی که دنیای اطراف شما در حال تغییر است. نشریه هاروارد بیزنس ری‌ویو برای کمک به کارمندان خود برای رسیدن به تغییر، دو تکنیک پیشنهاد کرده است که می‌توانید امتحان کنید:

تکنیک “قدم به قدم”. با درخواست از افراد برای انجام کاری کوچک یا آسان شروع کنید. وقتی آن‌ها با آن درخواست کوچک موافقت می‌کنند و سپس آن را انجام می‌دهند، احساس تعهد و اعتماد به نفس در آنها ایجاد می‌شود که آنها را برای موافقت با درخواست بعدی (بزرگتر) مشتاق‌تر می‌کند. به عبارت دیگر، مسیر یک تغییر بزرگ با تعداد زیادی قدم‌های کوچک و ریسک‌های کوچک هموار می‌شود، قدم‌هایی که هر کدام بر اساس قدم قبلی، ساخته می‌شود.

تکنیک “یک‌باره”. در این روش، از کارمندان خود می‌خواهید کاری حتی بزرگتر از آنچه در ذهنتان هست، انجام دهند. ایده این است که با تعیین اهدافی که به نظر افراطی می‌رسند، می‌توانید افراد را به سطحی از فعالیت سوق دهید که در غیر این صورت غیرقابل دستیابی به نظر می‌رسید. این روش، اغلب افراد را وادار می‌کند تا به نوآوری‌ها یا راه‌حل‌هایی فکر کنند که در روند عادی کسب و کار به آنها فکر نمی‌کنند.

منبع: HBR

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه بر مقاومت تیم خود در برابر تغییر غلبه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه بر مقاومت تیم خود در برابر تغییر غلبه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه بر مقاومت تیم خود در برابر تغییر غلبه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه بر مقاومت تیم خود در برابر تغییر غلبه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه بر مقاومت تیم خود در برابر تغییر غلبه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه بر مقاومت تیم خود در برابر تغییر غلبه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه بر مقاومت تیم خود در برابر تغییر غلبه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه بر مقاومت تیم خود در برابر تغییر غلبه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه بر مقاومت تیم خود در برابر تغییر غلبه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه بر مقاومت تیم خود در برابر تغییر غلبه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه بر مقاومت تیم خود در برابر تغییر غلبه کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com