رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

وقتی همه خواب بودند!

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: اختلاف نظر در محل کار نباید باعث ایجاد درگیری شود. اگر به خوبی با آنها برخورد کنید، می‌توانند فرصت‌هایی برای ایجاد روابط نزدیک‌تر و ارائه ایده‌های بهتر باشند. نشریه هاروارد بیزنس ری‌ویو، چند استراتژی برای هدایت این مکالمات دشوار پیشنهاد کرده است.

نخست، به جای آنکه یک رفتار متقاعدکننده یا جنگنده در پیش بگیرید، با تمایل به آموختن به تبادل نظر بپردازید. فروتن باشید. این امکان وجود دارد که شما چیزی را فراموش کرده باشید، و یک ذهن باز به جای اینکه طرف مقابلتان را از شما دور کند، او را به تبادل نظر دعوت می‌کند. از طرف دیگر، علاقه آنها به یادگیری از شما را دست کم نگیرید. اجازه دهید تا زمانی که ثابت می‌کنند هنوز یادنگرفته‌اند، از مزایای شک و تردید بهره­مند شوند. این نوع سخاوت، تبادل نظر را برای هر دوی شما دلپذیرتر می‌کند. در نهایت، در مورد نیت خود صریح باشید. به عنوان مثال، قبل از استدلال خود، ممکن است بگویید: «این موضوع مهمی است. من کنجکاو هستم که بدانم افرادی که با من مخالفند در مورد این موضوع چه فکر می‌کنند. سپس می‌توانید استدلال خود را با این جمله ببندید: «می‌دانم که همه این موضوع را یکسان نمی‌بینند، و من می‌خواهم بهتر بفهمم افراد دیگر در چه فضای فکری هستند.»

منبع: HBR

نویسنده: هانه کولینز

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه به طور سازنده با همکاران مخالفت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به طور سازنده با همکاران مخالفت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به طور سازنده با همکاران مخالفت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به طور سازنده با همکاران مخالفت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به طور سازنده با همکاران مخالفت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به طور سازنده با همکاران مخالفت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به طور سازنده با همکاران مخالفت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به طور سازنده با همکاران مخالفت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به طور سازنده با همکاران مخالفت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به طور سازنده با همکاران مخالفت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه به طور سازنده با همکاران مخالفت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com