رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

وقتی همه خواب بودند!

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: شرکت‌ها بیش از هر زمان دیگری به رهبرانی نیاز دارند که بتوانند نبوغ را شکوفا و تعامل را تقویت کنند. این کافی نیست که یک متخصص فنی یا یک استراتژیست با بصیرت باشید. بلکه برای تقویت و توانمندسازی کارکنان خود باید روی مهارت‌های افراد خود سرمایه‌گذاری کنید. این مهارت‌ها در سه حوزه، شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرند: در گروه‌های کوچک، در شبکه‌های مجزا (مانند تیم‌ها و واحدها)، و در کل سازمان شما. نشریه هاروارد بیزنس ری‌ویو مهم‌ترین مهارت‌هایی که باید در هر زمینه ایجاد شود، را برشمرده است. در گروه‌های کوچک و تعاملات تک به تک، گوش دادن را در اولویت قرار دهید. پرسیدن سوالات خوب، همدلی با کارکنان و توانمندسازی آنها به شما این امکان را می‌دهد که از آنها خرد، بینش و خلاقیت بگیرید، مشکلات را به طور جمعی حل کنید و احساس امنیت روانی را تقویت کنید. در سراسر شبکه‌ها، بر همکاری و تأثیرگذاری تمرکز کنید. چابکی و نوآوری، به همکاری متقابل و توانایی ایجاد و کار از طریق روابط غیررسمی بستگی دارد. در سراسر سازمان، بر شکل‌دهی و همسویی فرهنگ تمرکز کنید. برای توانمندسازی، برانگیختن و الهام بخشیدن به افراد در مقیاس بزرگ، باید با یک جهت یا هدف قانع‌کننده ارتباط برقرار کنید و به عنوان یک الگوی فرهنگی در رهبری روزمره تیم خود عمل کنید.

منبع: HBR

نویسنده: هرمینیا ایبارا

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه مهارت‌های افراد مورد نیاز خود را تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه مهارت‌های افراد مورد نیاز خود را تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه مهارت‌های افراد مورد نیاز خود را تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه مهارت‌های افراد مورد نیاز خود را تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه مهارت‌های افراد مورد نیاز خود را تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه مهارت‌های افراد مورد نیاز خود را تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه مهارت‌های افراد مورد نیاز خود را تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه مهارت‌های افراد مورد نیاز خود را تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه مهارت‌های افراد مورد نیاز خود را تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه مهارت‌های افراد مورد نیاز خود را تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه مهارت‌های افراد مورد نیاز خود را تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com