رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: با توجه به ظهور سریع هوش مصنوعی مولد، ممکن است تعجب کنید که چگونه باید برای معرفی آن در سازمان خود آماده شوید. با چارچوب‌بندی فناوری، به عنوان مجموعه‌ای از سیستم‌هایی که تیم شما می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، شروع کنید. شما می‌توانید این کار را با تمرکز بر سه مورد انجام دهید:

اطمینان حاصل کنید که همه افراد درک اولیه‌ای از نحوه عملکرد سیستم‌های دیجیتال دارند. به تیم خود تأکید کنید که آنها مجبور نیستند برنامه‌نویس یا دانشمند داده شوند. شما فقط نیاز دارید آنها رویکردی جدید و پیشگیرانه برای همکاری (یادگیری کار در پلتفرم‌ها)، محاسبات (پرسیدن و پاسخ دادن به پرسش‌های صحیح) و تغییر (پذیرش اینکه این تنها روش ماندگار است) اتخاذ کنند.

اطمینان حاصل کنید که سازمان شما برای سازگاری و تغییر مستمر آماده است. برای تجزیه واحدهای کاری و ایجاد یک واحد متمرکز از دانش و داده با سایر مدیران ارتباط برقرار کنید. ادغام هوش مصنوعی نه تنها به معنای آشنایی خود و کارمندانتان با فناوری‌های امروزی است، بلکه به معنای آمادگی ساختاری برای سازگاری با پیشرفت‌های آینده است.

هوش مصنوعی را در مدل عملیاتی خود جای دهید. اگر سیستم‌های فنی سازمان شما بدون تغییر بماند، سازمان شما هم بدون تغییر خواهد بود. اما اگر آنها انعطاف پذیر باشند، سازمان شما نیز چنین خواهد بود. واحدهای داده‌ای بخش‌های مختلف سازمان را منحل کنید، همکاری متقابل و کمک به ساخت یک مدل عملیاتی مبتنی بر نرم افزار و داده که می‌تواند از پتانسیل هوش مصنوعی استفاده کن را افزایش دهید.

منبع: HBR

نویسنده: سدال نیلی

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه هوش مصنوعی را به سازمان خود معرفی کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه هوش مصنوعی را به سازمان خود معرفی کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه هوش مصنوعی را به سازمان خود معرفی کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه هوش مصنوعی را به سازمان خود معرفی کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه هوش مصنوعی را به سازمان خود معرفی کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه هوش مصنوعی را به سازمان خود معرفی کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه هوش مصنوعی را به سازمان خود معرفی کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه هوش مصنوعی را به سازمان خود معرفی کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه هوش مصنوعی را به سازمان خود معرفی کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه هوش مصنوعی را به سازمان خود معرفی کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه هوش مصنوعی را به سازمان خود معرفی کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com