رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: بهترین استراتژی‌ها به نفع همه ذینفعان شماست – از جمله مشتریان، کارکنان، تامین‌کنندگان ، جامعه مخاطب و سرمایه‌گذاران. به عنوان یک رهبر ارشد سازمان، چگونه می‌توانید استراتژی‌ای طراحی کنید که بین این اولویت‌ها تعادل ایجاد کند؟ این کار از بکارگیری داده‌ها به نفع شرکتتان شروع می‌شود. ابتدا وجهه خارجی شرکت خود را در نظر بگیرید. در معیارهای مختلف مانند عدالت اجتماعی، اثربخشی مدیریت یا ارزش برند چگونه رتبه‌بندی می‌شوید؟ اگرچه ممکن است این ارزیابی‌ها همیشه ۱۰۰% دقیق نباشند، اما بررسی دیدگاه‌های شخص ثالث در مورد شرکت شما به شما کمک می‌کند بر تعصبات خود غلبه کنید و شاید داده‌های مفیدی را در مورد ارزشی که به ذینفعان مختلف ارائه می‌کنید کشف کنید. سپس آن داده‌ها را با وجهه داخلی شرکت (مثلاً بر اساس نظرسنجی از کارکنان) تقویت کنید تا تعیین کنید که سهامداران شما چگونه با یکدیگر ارتباط دارند. هنگامی که این کار را انجام دادید، می‌توانید شروع به تدوین استراتژی خود کنید، که باید شرح واضحی از هدف شرکت شما ارائه کند، معیارهایی را برای ارزیابی پیشرفت به سمت آن تعیین کند، اولویت‌ها را در بین ذینفعان تعیین کند، و ایجاد ارزش برای هر گروه ذینفع را اندازه‌گیری نماید. در نهایت، سیستم‌هایی ایجاد کنید که مسیر جدید شما را حفظ کند: فرهنگی بسازید که در برگیرنده استراتژی شما در قبال ذینفعان باشد، ساختارهای سازمانی را طراحی کنید که همکاری بین ذینفعان را افزایش دهد و فرآیندهای جدیدی را ایجاد کنید که به رشد ارزش برای ذینفعان کمک می‌کند.

منبع: HBR

نویسنده: دارل ریگبای

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه یک استراتژی در قبال ذینفعان شرکت طراحی کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه یک استراتژی در قبال ذینفعان شرکت طراحی کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه یک استراتژی در قبال ذینفعان شرکت طراحی کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه یک استراتژی در قبال ذینفعان شرکت طراحی کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه یک استراتژی در قبال ذینفعان شرکت طراحی کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه یک استراتژی در قبال ذینفعان شرکت طراحی کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه یک استراتژی در قبال ذینفعان شرکت طراحی کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه یک استراتژی در قبال ذینفعان شرکت طراحی کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه یک استراتژی در قبال ذینفعان شرکت طراحی کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه یک استراتژی در قبال ذینفعان شرکت طراحی کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه یک استراتژی در قبال ذینفعان شرکت طراحی کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com