رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

انجمن مديريت منابع انساني ايران، انجمني است غير دولتي، غير انتفاعي كه در سال 1383 با هدف اشاعه فرهنگ مديريت منابع انساني، توسعه دانش و ارتقاء سطح پژوهش، مشاركت و تاثير گذاري در تدوين قوانين و مقررات و هم چنين ايجاد فضاي مناسب جهت تبادل اطلاعات، تجربيات و ايده‌هاي نوين در حوزه مديريت منابع انساني كشور تاسيس گرديد.

ایجاد فضاى مناسب جهت تبادل اطلاعات، تجربیات، ایده‌ها و بررسى مسائل مشترک و صنفى اعضاء از جمله برنامه‌هاى انجمن است که در جهت تحقق این هدف تشکیل گردهمائى‌هـاى علمى مرتبط با مدیریت منابع انسانى درسطح ملى، منطقه‌اى و بین المللى و اعزام نماینده به گردهمـایى‌هاى مشابه مد نظر است. همچنین ایجاد بانکهاى اطلاعاتى از آخرین دست آوردها و پیشرفتهاى علمى، انتشار کتب و نشریات و طراحى نرم افزارهاى مرتبط که مى‌تواند بسیار سودمند باشد، در دستور کار قرار دارد.

انجمن مدیریت منابع انسانی به عنوان ارگانى تخصصى در نظر دارد ضمن همکارى با نهادهاى ذیربط، در سیاستگذارى و تدوین قوانین و مقررات مربوط مشارکت نماید.