رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چگونه یک چارچوب پیشرفت شغلی خوب ایجاد کنیم؟

قبلی
بعدی

ای استخدام

«ای استخدام» می‌کوشد با انتشار آگهی‌های شغلی، فراخوان‌ها و اخبار استخدام سراسر کشور در کنار ارائه به‌روزترین امکانات، روش‌ها و ابزارهای جذب و استخدام، محیطی حرفه‌ای و کارآمد برای جامعه کارجویان و کارفرمایان کشور فراهم سازد.