رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چگونه یک چارچوب پیشرفت شغلی خوب ایجاد کنیم؟

قبلی
بعدی

تاپلیکنت

آژانس منابع انسانی تاپلیکنت یک استارت آپ در حوزه ارایه خدمات “مدیریت منابع انسانی” به سازمان‌هاست. این شرکت در حوزه‌های حل مسئله و توسعه فرایندهای منابع انسانی، برند کارفرمایی، آموزش‌های مرتبط و نیز جذب و استخدام فعالیت می‌نماید.

آژانس منابع انسانی تاپلیکنت مجموعه‌ای پویا و چابک با چشم‌اندازی گسترده و اهداف بزرگ است که می‌خواهد با تکیه بر دانش و تجربه متخصصین منابع انســــانی، ارتباطــــــات، فنــــاوری‌های ارتباطات و بسیاری دیگر، زمــینه تکــامـل و هـمـکــاری در میــان جـامـعـه منــابع انســـانی ایـــران را توسعه داده و از این طریق فرصت‌های جدیدی در کل فضای کسب‌و‌کار
کشور ایجاد نماید. با این توضیحات روشن است که تاپلیکنت به جای اینکه در پی انجام امور به صورت فردی باشد، مصمم است مسائل حوزه منابع انسانی را با قدرت بیشتر و عملکرد کارآمدتر، با اتصال و فراهم آوردن بستر تکامل میان دیگر اعضای جامعه فراهم آورد.