رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی

رشدانا

رشدانا به نیروی انسانی قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب صحیح مسیر شغلی را می‌دهد و به نیروی انسانی توانمند کمک می‌کند تا در بهترین جایی که قادر است استخدام شده و یا کسب‌و‌کار خود را بر اساس علاقمندی‌هایش بیابد.

در وبسایت رشدانا داستان آنها این چنین آورده شده است:

همه چیز از یک دغدغه شروع شد. دغدغه شغل و سردرگمی. چالش بزرگ نیروی انسانی توانمند در کسب و کارها و اینچنین بود که رشدانا متولد شد…