رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی

رهنما کالج

رهنما کالج ایجاد شده است تا به کسانی که قصد دارند وارد بازار کار شوند یا موقعیت کاری‌شان را ارتقا دهند کمک کند. ما مسیر شغلی و تخصصی شما را از نقطه‌ی شروع طراحی می‌کنیم و تا حرفه‌ای شدن کنارتان هستیم. آموزش‌های رهنما کالج، عملی، پروژه‌محور و مطابق نیازهای روز بازار کار طراحی می‌شود. در رهنما کالج این فرصت را دارید که آموزش ببینید، تمرین کنید، در کنار منتورهای حرفه‌ای رفع اشکال کنید، مهارت‌های نرم را یاد بگیرید و درست مثل یک حرفه‌ای کار کنید.