رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی

مپصا اچ‌آر

بوت‌کمپ‌های برنامه‌نویسی Mapsa HR با هدف آموزش و برگزاری دوره کارآموزی برنامه‌نویسی و معرفی برنامه‌نویسان به شرکت‌های همکار و فعال، در یک بازه 2 الی 3 ماهه به صورت فشرده برگزار می‌گردد. در این بازه به بوت کمپرها، تفکر برنامه‌نویسی و مهارت‌های حل مساله آموزش داده می‌شود.

مپصا اچ آر با برگزاری بوت‌کمپ‌های استخدامی برنامه‌نویسی قصد دارد به کارجویان کمک کند تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد بازارکار شده و به درآمد برسند.