رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چگونه یک چارچوب پیشرفت شغلی خوب ایجاد کنیم؟

قبلی
بعدی
این دوره به‌صورت «آنلاین» برگزار می‌شود

دلیل اهمیت جذب و استخدام چیست؟
نکته بسیار مهم این است که جذب  از استخدام جداست و این دو فرآیندها و تکنیک های خاص خود را دارند. مهمترین بخش از فرآیند استخدام یک نیروی خوب، مصاحبه استخدامی است. مصاحبه تخصصی یکی از ابزارهای  بسیار مهم در فرآیند استخدام و انتخاب نیروی کار مناسب است. این نوع مصاحبه با هدف ارزیابی دانش فنی، مهارت‌ها، سابقه و توانایی‌های شغلی متقاضی، در زمینه‌ای خاص صورت می‌پذبرد.

هدف اصلی مصاحبه تخصصی، انتخاب بهترین فرد برای شغل و سمت موردنظر ماست، چرا که جذب نیروی ناکارآمد، موجب اختلال و به‌هم خوردگی کل سیستم و همچنبن تحمیل هزینه های زیاد می‌گردد؛ بنابراین مصاحبه تخصصی برای جذب و استخدام  کارآمدترین و ماهرترین نیرو، اهمیت بسیاری دارد.
در این دوره تکنیک‌های کاربردی و حرفه ای برای داشتن یک فرآیند جذب و استخدام به شما ارائه می‌گردد.

تاریخ: یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت: ۱۷:۰۰
تکنیک‌های جذب و استخدام
یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
این دوره به‌صورت «آنلاین» برگزار می‌شود