رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چگونه یک چارچوب پیشرفت شغلی خوب ایجاد کنیم؟

قبلی
بعدی
تاریخ: یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت: ۱۸:۰۰
مدیریت نیروی کار نسل آینده: جذب و حفظ نسل آنلاین
یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
این دوره به‌صورت «آنلاین» برگزار می‌شود