رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
علی خدایی گفت: مذاکرات با دولت برای توافق بر سر رقم سبد معیشت ادامه دارد.

آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲ گفت: هنوز سر رقم سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری به توافق نرسیده‌ایم؛ فاصله زیادی بین ارقام و اعداد پیشنهادی ما با اعداد دولتی‌ها و کارفرمایان وجود دارد.

خدایی اضافه می‌کند: همچنان مذاکرات با دولت برای رسیدن به توافق ادامه دارد؛ ما همه‌ی تلاش‌مان را برای حصول توافق به کار می‌بندیم، البته باید تاکید کنم آنچه برای اعضای کارگری اهمیت دارد، پیش از هرچیز منافع مزدی کارگران است. امیدواریم شرکای اجتماعی پایبندی به قانون داشته باشند.

خدایی افزود: جمعه نشست رسمی شورایعالی کار برگزار خواهد شد. امیدواریم قبل از نشست روز جمعه بتوانیم سر موضوع سبد معیشت به توافق برسیم؛ ابتدا باید رقم سبد مشخص شود و بعد سراغ افزایش دستمزد سال آینده برویم.

انتهای پیام/

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین اخبار دستمزد ۱۴۰۲/ جمعه نشسست رسمی شورایعالی کار/ مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com