رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
محمدرضا تاجیک گفت: در نشست روز گذشته به نرخ نهایی سبد معیشت نرسیدیم.

آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (شانزدهم اسفند) یک جلسه دیگر از کارگروه سه جانبه مزد ذیل شورایعالی کار برگزار شد؛ قرار بود در این نشست سه جانبه، رقم سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری با امضای نمایندگان هر سه طرف (دولت، کارگران و کارفرمایان) تعیین شود اما گویا این اتفاق بازهم نیفتاده است.

محمدرضا تاجیک (نماینده کارگران در کمیته سه جانبه دستمزد) در این رابطه با بیان اینکه بازهم نرخ سبد معیشت مشخص نشد؛ می‌گوید: در نشست عصر شانزدهم اسفند بازهم اجماع بر سر رقم معیشت به دست نیامد.

او دلیل نرسیدن به توافق را اینگونه بیان می‌کند: طرفین به توافق بر سر اعداد و ارقام نرسیدند و داده‌های یکدیگر را قبول نداشتند؛ نیاز هست که هر سه گروه تحقیق بیشتری صورت بدهند و با داده‌های قابل اجماع به نشست بعدی بازگردند.

تاجیک تاکید می‌کند: در کمیته دستمزد، اصل بر سه جانبه گرایی است و تا وقتی هر سه طرف ماجرا به اجماع نرسند، نتیجه نهایی حاصل نمی‌شود. در نشست دیروز همچنان اختلافات زیاد بود و نتوانستیم به یک توافق سه جانبه برسیم.

رقم سبد معیشت کی مشخص می‌شود؛ نماینده کارگران در پاسخ می‌گوید: قرار شد در نشست بعدی کمیته دستمزد، رقم سبد معیشت نهایی شود؛ این نشست قرار است قبل از نشست بعدی شورایعالی کار برگزار شود؛ سبد معیشت باید در کمیته دستمزد نهایی شده و به شورایعالی کار برای تصمیم‌سازی مزدی فرستاده شود.

تاجیک در ارتباط با زمان دقیق برگزاری این «نشست بعدی» می‌گوید: زمان دقیق را مشخص نکرده‌اند اما قرارشد به زودی نشست بعدی کمیته دستمزد برگزار و نرخ سبد معیشت نهایی شود.

 

انتهای پیام/

آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

آخرین اخبار مزد ۱۴۰۲/ بازهم اجماع بر سر رقمِ «سبد معیشت» حاصل نشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com