رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در حال حاضر به دنبالِ تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار با حضور وزاری اقتصادی دولت هستیم؛ باید نتیجه‌ی آن جلسه را ببینیم و بعد تصمیم نهایی را اعلام کنیم.

آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست شورایعالی کار با موضوع ترمیم دستمزد که قرار بود اواخر تیرماه برگزار شود، به دلیلِ‌ عدم حضور وزرای اقتصادی دولت، برگزار نشد. نمایندگانِ کارگری پیش از این اعلام کرده بودند که در صورتِ به نتیجه نرسیدن موضوع ترمیم دستمزد در جلسه‌ی شورایعالی کار به سراغِ راهکار دیگری می‌روند. 

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در خصوص آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفت: جلسه‌ی تیرماه شورایعالی کار باتوجه به‌ عدم حضور وزاری اقتصادی دولت، با اعتراض گروه کارگری تشکیل نشد. جلسه به حد نصاب نرسیده بود و آن‌ها که باید در خصوص ترمیم دستمزد تصمیم‌گیری می‌کردند، حضور نداشتند پس تشکیلِ این جلسه عملا بی‌فایده بود. 

خدایی گفت: در حال حاضر منتظر تشکیل جلسه هستیم که مجددا موضوع را پیگیری کنیم؛ البته موضوع این جلسه‌ی شورایعالی کار حتما باید دستمزد باشد. 

عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال که «اگر موضوع ترمیم دستمزدِ کارگران در جلسه‌ی شورایعالی کار به نتیجه نرسید، قدم بعدی نمایندگان کارگری چیست؟» گفت: تشکل‌های کارگری باید در این خصوص تصمیم بگیرند. نماینده‌های کارگری شورایعالی کار تنها تصمیم‌گیرندگان در موردِ مناسباتِ کلی کارگری نیستند. در واقع نمایندگان شورایعالی کار به نمایندگی از هیئت مدیره در شورایعالی کار حضور دارند. هر کدام از تشکل‌های کارگری نماینده دارند، ما نتیجه‌ی پیگیری‌ها و جلسات را به نمایندگان اعلام می‌کنیم و در نهایت تصمیم‌گیری می‌کنیم. 

خدایی گفت: در حال حاضر به دنبالِ تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار با حضور وزاری اقتصادی دولت هستیم؛ باید نتیجه‌ی آن جلسه را ببینیم و بعد تصمیم نهایی را اعلام کنیم.

انتهای پیام/

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آخرین وضعیتِ پرونده‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲/ همچنان به دنبال تشکیلِ جلسه‌ی شورایعالی کار هستیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com