رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری (در راستای اجرای تبصره ۳ ماده (۴۹) قانون کار و آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری) برگزار شد.

آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری در راستای اجرای تبصره ۳ ماده (۴۹) قانون کار و آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری با حضور داوطلبان در دانشگاه علم و فرهنگ تهران خبر داد. 

احمد غریوی (مدیرکل روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اعلام این خبر اظهار کرد: به استناد ماده (۴۹) قانون کار در راستای استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص‌بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل و اجرای آن پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

 

انتهای پیام/

آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

آزمون متقاضیان تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری برگزار شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com