رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
سومین نشست شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در وزارت کار شروع به کار کرد.

 آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، سومین نشست شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با یک ساعت تاخیر شروع به کار کرد. 

در نشست پیشین شورایعالی کار، نمایندگان کارگری نتوانستند بر سر اعداد و ارقام دستمزد به توافق برسند. دولت و گروه کارفرمایی بعد از یک جلسه‌ی ۱۵ساعته روی عدد ۲۴درصد پافشاری کردند که این رقم مورد توافق گروه کارگری قرار نگرفت. 

نمایندگان کارگری بر اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزدی که کفاف حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را بدهد، تأکید دارند.

 

انتهای پیام/

آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

آغاز به کارِ سومین نشست مزدی شورایعالی کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com