رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
دومین نشست مزدی شورایعالی کار آغاز به کار کرد.

آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، دومین نشست مزدی شورایعالی کار از دقایقی پیش در محل وزارت کار، آغاز به کار کرد.

در نشست بیست و یکم اسفند شورایعالی کار، نمایندگان کارگری نتوانستند با دولت و کارفرمایان به توافق برسند؛ در آن جلسه، اعداد و ارقام دولتی‌ها برای کارگران قابل قبول نبود.

نمایندگان کارگری می‌گویند: امیدواریم در نشست امروز بتوانیم با شرکای اجتماعی به خصوص دولت به توافق برسیم. در هر حال، آنچه برای ما اهمیت دارد منافع جمعی کارگران است.

 

انتهای پیام/

آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

آغاز به کار دومین نشست مزدیِ شورایعالی کار/ نمایندگان کارگری: امیدواریم بتوانیم به توافق برسیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com