رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
عضو کارگری شورایعالی کار:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
علی خدایی گفت: باید براساس آنچه وعده داده‌اند، تورم را مهار کنند، در غیر این صورت کارگران از تمام ظرفیت‌های موجود برای افزایش دستمزد استفاده می‌کنیم؛ در این هیچ تردیدی نداشته باشند.

آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار) در فراری رو به جلو، وعده‌ی اصلاح دستمزد را مردود دانسته و اظهار داشته: «اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت افراد است و اصلا تغییر دستمزد را در برنامه نداریم و یک‌چنین صحبتی نشده است. بحث‌های فنی هم جای خود را دارد.» او مدعی شده تورم باید مهار شود و قرار نیست مزد دوباره افزایش یابد.

علی خدایی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) در پاسخ به این اظهارات که آن‌ها را نسنجیده و غیرواقعی می‌نامد؛ می‌گوید: در صورتی که تورم مهار نشود و وعده و وعیدهای دولتی‌ها و کارفرمایان که با همدستی با یکدیگر موجب شدند مزد غیرقانونی را تصویب کنیم، محقق نگردد، آن موقع نشان خواهیم داد که اصلاح دستمزد حاصل توهم و ذهنیت ماست یا این توهمات شماست که باعث اینگونه صحبت کردن و سرکوب دستمزد می‌شود.

خدایی ادامه داد: در تمام طول جلسات مزدی، هرکسی از کارفرما و دولت صحبت کرد، وعده و وعید مهار تورم را داد؛ حال دولت و کارفرمایان موظف هستند، تورم را مهار کنند، کارفرما با کنترل محصولات تولیدی و دولت در فضای عمومی جامعه، هر دو مسئولیت دارند و امیدواریم به این مسئولیت خود پایبند باشند.

به گفته وی، ظاهراً کنار آمدن گروه کارگری در شرایط ناعادلانه‌ی شورایعالی کار، به توهم آقایان در مورد دست و پا بسته بودن کارگران دامن زده؛ او اضافه می‌کند: اگرچه کارگران در شورایعالی کار به خاطر آیین‌نامه‌ی ناعادلانه‌ی آن دست و پایشان بسته است اما این به معنای دست و پا بسته بودن کامل کارگران در فضای اجتماع نیست.

خدایی ادامه داد: آقایانی که بعد از تعیین دستمزد، مزد خوش‌رقصی‌های خود را گرفتند، مراقب باشند جامعه‌ی کارگری را بیش از این اذیت نکنند؛ اینگونه صحبت کردن، فقط نمک بر زخم کارگران پاشیدن است و بدون تردید در شرایط فعلی، تبعات و عواقبی خواهد داشت؛ بدون هیچ تردیدی، عواقب این نوع موضع‌گیری‌ها برعهده‌ی خود آقایان است.

نماینده کارگران در شورایعالی کار در پایان تاکید می‌کند: باید براساس آنچه وعده داده‌اند، تورم را مهار کنند، در غیر این صورت ما کارگران از تمام ظرفیت‌های موجود برای افزایش دستمزد استفاده می‌کنیم؛ در این هیچ تردیدی نداشته باشند.

انتهای پیام/

عضو کارگری شورایعالی کار:
آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

عضو کارگری شورایعالی کار:
آقایان خوش‌رقصی نکنند و نمک به زخم کارگران نپاشند/ تورم مهار نشود باید مزد افزایش یابد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com