رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
نگرانی‌های مشمولان:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
مشمولان طرح ساماندهی می‌گویند: امیدواریم قبل از بررسی برنامه هفتم در مجلس، کار طرح ساماندهی به پایان برسد.

آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای پیش رو بررسی لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون‌های مجلس شورا آغاز خواهد شد و این در حالیست که به گفته‌ی اسدزاده (پرستار شرکتی)، جامعه‌ی هدف میلیونیِ طرح ساماندهی در انتظار تعیین تکلیف این طرح در مجلس هستند.

او تاکید می‌کند: طرح ساماندهی بعد از بازگشت از شورای نگهبان، در کمیسیون اجتماعی مجلس مراحل رفع ابهام را می‌گذراند؛ نمایندگان مجلس بارها وعده داده‌اند از تصویب طرح کوتاه نمی‌آیند و «به زودی» نشست‌های رفع ابهام و نهایی کردنِ طرح به پایان می‌رسد اما تا کی باید منتظر باشیم؟

این پرستار شرکتی اضافه می‌کند: امیدواریم قبل از شروع بررسی برنامه هفتم، پاسخ قطعی به جامعه‌ی مشمولان بدهند؛ اگر نمی‌توانند طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران را به تصویب برسانند، اعلام کنند تا تکلیف خودمان را بدانیم؛ بیش از دو سال است که به ما امید واهی می‌دهند و هر بار اعلام می‌کنند «نگران نباشید»؛ وقتی کار تا این اندازه به درازا کشیده چطور و چگونه ما نگران نباشیم؟

اسدزاده در پایان می‌گوید: نیروهای شرکتی و قراردادیِ نهادهای دولتی از بخشنامه‌ی سازمان امور استخدامی که قرار است ابلاغ شود رضایت ندارند و ساماندهی را فقط در حذف کامل پیمانکاران می‌دانند؛ بنابراین امیدواریم طرح مجلس هرچه زودتر مصوب شود.

انتهای پیام/

نگرانی‌های مشمولان:
آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نگرانی‌های مشمولان:
آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نگرانی‌های مشمولان:
آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نگرانی‌های مشمولان:
آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نگرانی‌های مشمولان:
آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نگرانی‌های مشمولان:
آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نگرانی‌های مشمولان:
آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نگرانی‌های مشمولان:
آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نگرانی‌های مشمولان:
آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نگرانی‌های مشمولان:
آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

نگرانی‌های مشمولان:
آیا قبل از بررسی برنامه هفتم کارِ «طرح ساماندهی» به پایان می‌رسد؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com